Ångerrätt

Enlighet med Distansavtalslagen har du full rätt att ångra köp eller byta beställd vara inom 14 dagar från att du mottagit varan, meddela oss detta på [email protected].

Manuelguld.se (Manuel Guld) återbetalar köpesumman inom 30 dagar i det fall konsumenten på riktiga grunder häver köpet. Bytes- och ångerrätten gäller endast om nedanstående krav uppfylls:

  • Varan är obegagnad (det är OK att öppna förpackningen och testa produkten försiktigt) och felfri.
  • Faktura/kvitto finns och kan uppvisas.